Friday, February 17, 2017

ככה לא חונים

לחנות ככה

מפריעה לאוטובוס שאינו יכול לתמרן את הפניה ימינה מבלי לסכן הרכבים האחרים או עוברים ושובים

^

Wednesday, January 18, 2017

שילה, ז'בוטינסקי והכפר הערבי עבואיין

  בקיץ 1918, הקו הבריטי מול כוחות טורקיה וגרמניה בשומרון נמתח מנקודת הכפר סינג'ל ומערבה ומתורמוס-עיא מזרחה.  ממש קרוב לשילה

והנה המפות


וכאן


מתוך יומן המבצעים של הגנרל אדמונד אלנבי עצמו

היו אלה חיילי הגדודים העבריים יחד עם סגן זאב ז'בוטינסקי שתפסו את הקו ליד עבואיין


 ^

Monday, December 5, 2016

Tuesday, November 1, 2016

סימון מעבר להולכי רגל בכיכר של תחנת הדלק צומת פסגות

בעבר פניתי לגורמים האחראיים במטה מועצת מטה בנימין שבעצם אין דרך חוקי לעבור מצד אחד של הכיכר לשני

ויותר גרוע, אין כמעט מדרכות לחלק מהאזר כי העמדו גדרות בצד המזרחי לכיוון פסגות משני הצדדים

התברר שהמועצה איננה אחראית

הפנו אותי לגורם בחברת נתיבות ישראל אשר הסביר לי שזה לא חוק כלל לסמן מעברי חצייה

שאלתי אז איך אנשים עוברים וכמובן תשובות חכמות לשאלות מטופשות - אין

אז פתאום גיליתי שיש כיכרות ומעגלי תנועה שמסמנים - לרוב

טלביה רח' גרץ
וזה בקטע שלפני המעבר ומשום מה המעבר השלישי אינו מסומן^

Monday, August 29, 2016

הולך וקם בנין "ישיבה תיכונית לב חדש שילה"


קם לו בשילה מוסד חינוכי חדש: ישיבה תיכונית לב חדש
הלכתי לבדוק והנה התמונות של האתר כולל קצת נוף
^