Tuesday, October 30, 2012

מהחפירות החדשות בתל שילה


בפינה הצפון-מזרחית ליד מתחם אזור המשכן

והיתר מהחודשים האחרונים בפינה הדרום-מערבית


מדרגות


ספלוליות להנחת כדים


חלק ממתקן תעשייתי
פתח בור מים^

פינה בישוב A Corner of Shiloh

.


^

Wednesday, October 24, 2012

נשות שילה Ladies of Shilohצילומים: מרים פייגה בונימוביץ
Credit: Miriam Feyga Bunimavitch
^