Sunday, April 5, 2015

הנחת עירוב חצרות שילה תשע"ה


  בביצוע עמיאל דודסון
בבית הכנסת נעם יונתן בשכונת רמת שמואל
^

הירח במערב במשמרת השלישית של הלילה


משילה לעבר מעלה לבונה

^