Thursday, September 10, 2015

לא יכלו לחתוך?

הנה תמונה של הכניסה למגרש החניינ החדש


לדעתי, במקום שהרכב הנכנס יסע ימינה ושמאלה, לא יכלו לחתוך את הקטע שסימנתי בקו אדום במקום שתהיה שם בליטה לפני שממילא, כפי שמסומן בחץ שחור, הסיבוב מושך ימינה
?

^

Tuesday, September 1, 2015

עניין של ניזקוז מים - המשך

מגרש החנייה החדש מול המכולת כמעט מוכן


אז הלכתי לבדוק שוב את נושא הניקוז שמטריד אותי וחיפשתי איך יוסט זרם המים החזק שיורד מלמעלה

אז הנה מה שהם עשו
זאת אומרת המים אמרוים לזרום לתעלה היקפיתהחשש שלי הוא שלא כל המים ייכנסו לתעלות אלה, וגם שהתעלות אולי לא בשיפוע מספיק על מנת לעודד את המים להמשיך עד שיישפכו החוצה או שאולי יתמלאו במים שלא לדבר על כך שהתעלה מלמעלה למטה לא בדיוק מכוון 


ואני חושב שחלק מהמים ילכו לכביש

נחיה ונראה.

___________________________

ולאחר הזיפות


^