Sunday, April 14, 2013

והיה למרמס...

ממש בכניסה לישוב, מול תחנת אגד ומתחת לקפה "ניחוחים", יש שלט קטן המנציח תרומתו של אדם חישוב
 
התרומה בעצם ניתנה לפני הרבה שנים ואינני זוכר את הסכום ואולם מכיוון שהמקום הקודם לא היה מתאים יותר, השלט הועבר למקומו הנוכחי
 
הנה מה שצילמתי הבוקר, יום ראשון
  
אם בעבר שמתי לב שהשלט היה עקום במקצת כאילו מישהו דרך עליו, הנה כנראה מישהו אחר ביקש לסיים את העבודה ודרך עליו ורמס אותו מתחת לרגלו
 
מה אגיד - לא מגיע לאדון פכמן שכך נכבד את תרומתו
 
^