Sunday, March 1, 2009

גשם ובסוף, נחל שילה From Rain - Nahal Shiloh

שלוש תמונות מיום ששי ממש לפני הסערה הראשונה בבוקר:ומהבוקר של העמק ורואים איך נוצר נחל שילה אשר בסוף מגיע לראש העין:1 comment:

Kinor said...

איזה יופי!
לפעמים אפשר לראות בישראל את הטבע והירוק באיזה טיול לצפון או לדרום, ולפעמים אפשר לראות את זה ממש מתחת לאף. שווה לפעמים להסתכל קצת לשמיים ולנוף, ולא רק ללחץ היום-יומי :)