Wednesday, August 26, 2015

האם המגרש ייהפך לבריכה בחורף?

מכינים מגרש חנייה חדש ויש לי חשש שהמים, היורדים מגבעת רמת שמואל, ימלאו את המגרש כי אינני רואה מערכת ניקוז תת-קרקעית, והתעלה שהוכנה מסביב לדעתי הלא-מקצועית בעליל לא תעמוד לפני האתגר של כמות המים וחוזק הזרם וסבירות גבוהה שהכול או שיישפך על הכביש וילך לאיבוד במקום להשקות את האדמה או שהמגרש ייהפך לבריכה


^

No comments: