Thursday, June 25, 2009

שטיח זהבליד מבנה מרכז המבקרים של התלצילום: ישראל מידד

ומה ההבדל?
שאריות גללים


לשירותכם אנחנו


לכבוד שמוליק וזיקו


צילום: ישראל מידד

גידול טבעי

תלמידים, אוטובוסים, בנייה


צילום: ישראל מידד

החמה בראש האילן

צילום: ישראל מידד

Wednesday, June 10, 2009

ממראות הישוב

הסובה החדשהתחנת האוטובוסים החדשה מלמעלה:הכרמים:כרמים עוד:קצת צבע ברחוב:שמואליק וזיקו: