Monday, August 15, 2011

תמונות מעונת החפירות הקיץ בתל שילה

החלק הראשון של העונה השניה של החפירות בשילה הסתיימה והנה כמה תמונות


במבט לצפון, התגלה בית מידות מרשים מהתקופה הרומאית שנבנה בצמוד לחומה הכנענית


החדרים הפמיניים


במבט לדרום

 

סיטוט מרשים של פינת הכניסה לחדר


במבט למערב

ומה שמור מתחת לקטע זה בצד מזרח