Friday, July 20, 2018

המשך העבודות ברחוב


עקירת הגדר
אם מישהו יכול להסביר מדוע חייבים את הבליטה הזאת אשמח^

עדיין מחכים להנגשת התצפית לנכים

עדיין מקווים שהתצפית תזכה לגישה עבור נכים וכסאות-גלגלים. מצד מזרח, הנה אין:
הנה מהצד המערבי


^

מתאבלים גם על התחנה ש"נחרבה"

שנים רבות, בין הבית של אלדר והיום גנץ, עמד עמוד. ועל העמוד היה שלט שהכריז על תחנת אוטובוסים במקום. בשלב כלשהו לפני קצת פחות מעשור, העמוד נחתך והופ! אין יותר תחנת אוטובוסים. דווקא התחנה הזו חשובה כי היא קרובה לגבעת הישיבה וגם מאפדרץ לאנשים מבוגרים יותר לרדת ולהתקדם מבלי להזדקק למדרגות ליד כהן-ברים. כל נסיונותיי 
להחזיר התחנה עלו בתוהו. אז ערב ט' באב, זכר לחורבן התחנה
^

Sunday, July 15, 2018

Picnic Lookout Almost Finished התצפית כמע גמורה
חסרה רק גישה לנכים


Missing still is an easy access for wheelchair-bound persons.

^