Sunday, November 15, 2009

ההפגנה של אנשי קריות

קריות הוא כפר מצפון לשילה, ממש קרוב
הכביש הסלול שלהם יוצא צפונה להתחבר עם דרך 4777 בין קבלן לבין יתמא אבל נוח להם - ומסוכן מבחינה תעבורתית - לצאת מכביש עפר מצפון לתל שילה על כביש 60
תעיואש מסיעעת להם להפגין ולהסיר את המחסום
הנה תמונה מיום ששי 6 בנובמבר


עוד תמונות ואפילו קליפ ריקוד כאן