Thursday, December 31, 2009

Monday, December 28, 2009

עוד כמה תמונות נוף

השמש באובך שוקעת


בנין גוטניק של ישיבת ההסדר שילה


שבות רחל בקדמת התמונה


ובאופק, ירדן

Tuesday, December 22, 2009

צפונה ומזרחה - הנוף מרמת שמואל

צפונה לעלי

ובמרכז, השכונה המזרחית של אריאל

מזרחה

הרי מואב ברקע ויותר קרוב, בשמאל, גבעת אחיה


Sunday, November 15, 2009

ההפגנה של אנשי קריות

קריות הוא כפר מצפון לשילה, ממש קרוב
הכביש הסלול שלהם יוצא צפונה להתחבר עם דרך 4777 בין קבלן לבין יתמא אבל נוח להם - ומסוכן מבחינה תעבורתית - לצאת מכביש עפר מצפון לתל שילה על כביש 60
תעיואש מסיעעת להם להפגין ולהסיר את המחסום
הנה תמונה מיום ששי 6 בנובמבר


עוד תמונות ואפילו קליפ ריקוד כאן

Wednesday, October 7, 2009

איזה החכם? הרואה את הנולד

אם חונים ליד צפרדע בצורה כזאת, איך יעברו רכב גדול, כמו אוטובוס מלבי שאולי הוא ישרוט את הרכב שלך, ובמיוחד כשיש מספיק מקום ודי לפני ואחרי הצפרדע?

למה להצר ולא להשאיר רוחב?Tuesday, October 6, 2009

הגשם היום בשילה

הגשם ירד היום.

וככל הנראה יש בעיה עם הניקוז.

ראשית, עדיין לא רוקנו נקודת הניקוז בחלק העליון של העליה למעלה, קצת אחרי השביל מאחורי התלמוד תורה ובמקום שחלק גדול מהמים ייכנס לאדמה, הוא נזרק החוצה, עובר לצד השני ויורד
בזרם די חזק למטה.
קליפ
ושנית, מכיוום שאין שום נקודות ניזוק בכל הסלילה של הכניסה לישוב מצטברים מים.

חבל.

והנה עוד קליפ:


Friday, August 28, 2009

חניה בכיף

אתמול, יום חמישי, לאחר שהכניסה לדרך החדשה מסביב למכולת נחסמה, קבלן אחר הכניס דברים לשטח אלא שלא החזיר את האבנים החוסמות אשר הושמו שם למנוע כניסה.התואצה?

פירצה הקוראת ל...