Tuesday, November 1, 2016

סימון מעבר להולכי רגל בכיכר של תחנת הדלק צומת פסגות

בעבר פניתי לגורמים האחראיים במטה מועצת מטה בנימין שבעצם אין דרך חוקי לעבור מצד אחד של הכיכר לשני

ויותר גרוע, אין כמעט מדרכות לחלק מהאזר כי העמדו גדרות בצד המזרחי לכיוון פסגות משני הצדדים

התברר שהמועצה איננה אחראית

הפנו אותי לגורם בחברת נתיבות ישראל אשר הסביר לי שזה לא חוק כלל לסמן מעברי חצייה

שאלתי אז איך אנשים עוברים וכמובן תשובות חכמות לשאלות מטופשות - אין

אז פתאום גיליתי שיש כיכרות ומעגלי תנועה שמסמנים - לרוב

טלביה רח' גרץ
וזה בקטע שלפני המעבר ומשום מה המעבר השלישי אינו מסומן^