Tuesday, October 6, 2009

הגשם היום בשילה

הגשם ירד היום.

וככל הנראה יש בעיה עם הניקוז.

ראשית, עדיין לא רוקנו נקודת הניקוז בחלק העליון של העליה למעלה, קצת אחרי השביל מאחורי התלמוד תורה ובמקום שחלק גדול מהמים ייכנס לאדמה, הוא נזרק החוצה, עובר לצד השני ויורד
בזרם די חזק למטה.
קליפ
ושנית, מכיוום שאין שום נקודות ניזוק בכל הסלילה של הכניסה לישוב מצטברים מים.

חבל.

והנה עוד קליפ:


No comments: